Basisonderwijs

Hier vind je alles voor het basisonderwijs! Wil je een voorstelling, leskist of andere activiteit reserveren? Ga dan naar het boekingssysteem! Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Marijke de Korte (marijke @ kunstenco-uden.nl) of bel! T: 0413 - 26 22 85 

NIEUW: Nieuw vanaf dit schooljaar is dat alle informatie voor C-basis en C-lokaal (lesbrieven, ondersteunende materialen en evaluatieformulieren) via het boekingssysteem zijn te downloaden. Zorg er dus voor dat ook de e-mailadressen van de groepsleerkrachten in het boekingssysteem vermeld staan!

Ben jij geïnteresseerd in het ontvangen van de Nieuwsbrieven voor het onderwijs? Klik dan hier om je aan te melden.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Vijf Udense basisscholen zijn in 2013 gestart met De Cultuurloper; het instrument dat voor Brabant is ontwikkeld om uitvoering te geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Aan de hand van de vraag wat de school een kind na acht jaar basisonderwijs wil meegeven, wordt een stappenplan doorlopen met onder aandacht voor teamtrainingen, activiteiten in de klas en de relatie met de culturele omgeving van de school. Ook in de nieuwe periode 2017 – 2020 zal de gemeente Uden weer deelnemen. Wil je meer weten hoe jouw school aan kan haken? Neem dan contact op met Marijke de Korte.

Muziekimpuls
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Dat kan door leerkrachten hierin te scholen en begeleiden, het structureel verzorgen van muzieklessen tijdens schooltijd en de verbinding te zoeken met binnen- en buitenschoolse muziekeducatie, zoals muziekverenigingen, cultuurpodia, centra voor de kunsten etc..

Meeting Point
In mei 2016 vond de eerste editie van Meeting Point. Deze inspirerende middag heeft als doel onderwijs en aanbieders met elkaar in contact te brengen, zodat zij al doende meer van elkaar te weten komen en elkaar kunnen inspireren tot een mooie samenwerking. Frans Zeegers (b.s. De Palster) was aanwezig en vertelt over zijn ervaring.

Frans Zegers (63): Oud geleerd is …… in de klas gedaan!

Wat heb ik indertijd op de lagere school een hekel gekregen aan tekenen! Tekenen op school betekende in die tijd: met een liniaal een voorbeeld minutieus natekenen. En dat deed ik! Alles moest op en top in orde zijn. Ik was een heus pietje-precies. Het gevolg: ik was nooit binnen de door mijn onderwijzer gestelde tijd klaar met mijn tekening. Dat resulteerde vervolgens steevast in een beoordeling met het cijfer 4 op mijn rapport. Achteraf gezien vind ik het niet zo gek, dat ik mogelijk daardoor een hekel aan tekenen heb gekregen. Alle creativiteit en motivatie werd op die manier in de kiem gesmoord. Ik moest tot op de Pabo wachten voordat ik een positieve ervaring op dit gebied meemaakte. Tijdens een van de laatste tekenlessen op deze opleiding besloot ik op het schoolbord gevelhuisjes te gaan tekenen. Dat was te doen voor mij. Mijn docent(e) zag hoeveel moeite ik mij getrooste. En gaf me alleen al daarom een 6. Op slag werd voor mij duidelijk hoeveel waarde een positieve benadering heeft.

Toch moet ik eerlijk bekennen, dat de liefde voor tekenen in de jaren daarna niet echt is teruggekomen. Tot ..… ik het vorig jaar deelnam aan een workshop ‘naam’. Daarbij werd ik in de gelegenheid gesteld om met verf en allerlei kosteloos materiaal een abstract kunstwerk te vervaardigen. Laat ik het toch eens proberen, dacht ik bij mezelf. Tot mijn verbazing genoot ik intens van het bezig zijn, dat extra werd gestimuleerd de positieve opmerkingen van de workshopbegeleidster. Wat een heerlijke ervaring! Ofschoon ik er zelf vraagtekens bij plaatste, werd mij keer op keer door haar en een aantal verdere aanwezigen diverse keren op het hart gedrukt, dat ik een prachtig werkstuk had vervaardigd. Ik geniet nu nog na van deze positieve benadering. Verder heb ik deelgenomen aan de workshop waarbij de nieuwste inzichten over het op een aantrekkelijke manier aanbieden van dans in de klas. Ook daarvan heb ik geweldig genoten! 

Kort en goed: het was een waardevolle ervaring om deel te nemen aan een middag boordevol nuttige tips die werkelijk toepasbaar bleken in de klas. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat ik met groot genoegen op deze middag blijf terugkijken en daarom deze workshops warm aanbeveel bij al mijn (jonge én oudere) collega’s.
Frans Zegers, na 42 jaar nog steeds met heel veel plezier werkzaam in het basisonderwijs. Hij heeft daarbij lesgegeven in de groepen 1 tot en met 8. Dit schooljaar is hij de leerkracht van groep 5 van basisschool “De Palster”.

Museum Pronc

Afgelopen jaar is in het kader van 10 jaar Stichting C de eerste editie van museum PronC gehouden. Het is een museum voor en door leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Verschillende scholen hebben hun kunstwerken geëxposeerd, waaronder kleurenportretten, archeologische vondsten, parkmaquettes en kleurrijke vissen. Wil jij dit schooljaar ook meedoen? Laat dan Marijke weten wat je graag wilt exposeren! Merle de Korte vertelt over de ervaring van groep 5-6 van basisschool Bedir, die op 22 juni jl. de eer had om de eerste editie van museum Pronc te openen.

Joepie, op 22 juni 2016 was het zover. Wij mochten het museum Pronc in Stichting C openen en als eerste bezoeken. Wauw, wat een eer! Er zullen vast veel belangrijke mensen bij aanwezig zijn, dachten we. Laten we maar mooie kleren aan doen en zorgen dat we er op tijd zijn. Aangekomen bij Stichting C stonden de belangrijke mensen ons al op te wachten. Zilan en Talha mochten het museum officieel openen. Wat gaaf!
Toen was het tijd om naar binnen te gaan. We zagen meteen dat museum Pronc een kleurrijk museum was. En we zagen ook meteen iets bekends: de grote rode bal. Daar hebben we op school veel plezier mee gehad en nu stond hij in het midden van museum Pronc. Nadat Wouter Prins ons een mooie toespraak had gegeven over museums, mochten we in groepjes het museum ontdekken.
Museum Pronc was geen gewoon museum. Je kon er van alles zien, maar je kon er ook veel doen. We ontdekten dat er voor ons nog meer bekende dingen in het museum lagen / hingen: onze wasco vissen en onze archeologie vondsten. Wij waren dus, naast eerste bezoekers van het museum ook de kunstenaars. Dat was echt een verrassing!
We vonden het theater het leukste, want daar mocht je met je groepje in de verkleedkist duiken en een gekke foto maken met de gouden lijst. Dat was echt lachen! Op de terugweg naar school hebben we lekker nagekletst over museum Pronc. We hebben heel veel mooie dingen gezien en leuke dingen gedaan. Museum Pronc was helemaal niet saai en je hoefde er gelukkig ook helemaal niet muisstil te zijn. Het was een bijzondere en leerzame ervaring om zo’n interactief museum te ontdekken.