Voorschoolse educatie

Peutercultuurkisten

Ook de kleintjes komen aan bod bij Kunst & Co. Want met kunst en cultuur kun je niet vroeg genoeg in aanraking komen! Doordat we voor deze doelgroep ook een aanbod realiseren, kan de overstap naar de basisschool op cultureel gebied eenvoudig gemaakt worden. En dat is voor de locaties bij een basisschool die worden omgevormd tot IKC al een voorsprong!  

Zo’n zes jaar geleden zijn 11 mooie  Peutercultuurkisten tot stand gekomen met gelden vanuit de Rabobank. In deze kisten zitten een aantal materialen die te gebruiken zijn bij muziek, dans, drama, erfgoed en nieuwe media. De opzet is vooral praktijkgericht,; er wordt uitgegaan wat er al is (bv. toepassen binnen Piramide). Dit doen we i.s.m. Peuterspeelzalen Uden, Kiobra en kinderdagverblijven.

Vragen?

Voor meer informatie over de peutercultuurkisten of een aanbod op maat neem contact op met Marijke de Korte via mail (marijke @ kunstenco-uden.nl) of telefoon (0413 - 26 22 85).