Hoofdcontent

Voorschoolse educatie

TERUG NAAR ALGEMEEN

 

Peutercultuurkisten

Ook de kleintjes komen aan bod bij Kunst & Co. Want met kunst en cultuur kun je niet vroeg genoeg in aanraking komen! Doordat we voor deze doelgroep ook een aanbod realiseren, kan de overstap naar de basisschool op cultureel gebied eenvoudig gemaakt worden. In de gemeente Uden zijn door de jaren heen steeds meer IKC’s tot stand gekomen. Door bij 2-4 jarigen al te beginnen met passende cultuureducatie en activiteiten vanuit de verschillende cultuurdisciplines, zorg je al voor een doorlopende lijn richting de basisschool.  

Jaren geleden zijn er 11 mooie Peutercultuurkisten tot stand gekomen met gelden vanuit de Rabobank. Op een aantal kinderdagverblijven staan deze peutercultuurkisten, die per VVE thema gevuld kunnen worden door de pm-ers zelf, met passende voorwerpen vanuit een cultuurdiscipline. Voor praktische tips kunnen zij gebruik maken van het Bronnenboek, dat in 2016-2017 tot stand is gekomen vanuit de peuterspeelzaaljuffen en pm-ers (zie de informatie en het filmpje in het boekingssysteem).

 

Vragen?

Voor meer informatie over de peutercultuurkisten, Bronnenboek of een aanbod op maat, kun je contact opnemen met Janneke Krancher via mail (jkrancher@kunstenco-uden.nl) of telefoon (0413 - 26 22 85).