Hoofdcontent

Onderwijs - Algemeen

Boek hier een activiteit!

Programmaboekje onderwijs 

Ieder schooljaar brengt Kunst & Co een programmaboekje voor het onderwijs uit.

Bekijk hier het programmaboekje voor schooljaar 2024-2025


Wie is wie


 


Janneke Krancher - Coördinator Primair Onderwijs (E: jkrancher@kunstenco-uden.nl
  |  T: 0413 - 262285)
Astrid Radoes - Coördinator Xpress en Voortgezet Onderwijs  (E: astrid@kunstenco-uden.nl  |  T: 0413 - 262285)

Janneke en Astrid zijn aanspreekpunt voor de intern cultuur coördinatoren van het basis- en voortgezet onderwijs. En natuurlijk kun je als leerkracht of docent ook contact met hen opnemen. De coördinatoren kunnen je helpen met alle vragen omtrent cultuureducatie: of je nu op zoek bent naar een kunstvakdocent, een leskist wilt lenen, zelf een project wilt vormgeven of een samenwerking wilt starten met de culturele instellingen in Uden. Janneke en Astrid kunnen je helpen om je plannen te realiseren, samen met partners uit het netwerk van Kunst & Co waaronder de gemeente, onderwijs, professionele- en amateur kunst- en cultuuraanbieders en de vrijwilligers van Kunst & Co.

Cultuureducatie in het Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs zijn er twee Udense kunstmenu's:

  • C-basis (7 euro per leerling) waarin kinderen kennismaken met alle kunstdisciplines in projecten die door de Udense culturele instellingen worden uitgevoerd.
  • C-lokaal (3 euro per leerling) waarin kinderen kennismaken de Udense culturele plekken en erfgoed

Daarnaast is er ontzettend veel vrij aanbod en kan er aanbod op maat worden ontwikkeld in samenwerking met instellingen en vakdocenten uit ons netwerk. Ook de C-basis en C-lokaal projecten kunnen in zekere hoogte op maat worden aangepast voor jouw school.

Kunst & Co verzorgt in Uden en Landerd tevens de coördinatie van Cultuureducatie met Kwaliteit, een subsidieregeling die werkt aan de kwalitatieve versterking van cultuureducatie in het onderwijs. Meer weten? Neem dan contact op Janneke. 

Cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs

Het voortgezet onderwijs werkt volledig vraaggericht, dat wil zeggen dat er geen vast kunstmenu is en dat Kunst & Co door de cultuurcoördinatoren wordt ingeschakeld waar dit nodig is. Het Udens College beschikt over twee cultuurcoördinatoren per sector, zij inventariseren binnen de school de behoeftes en leggen vragen bij Kunst & Co neer. Kunst & Co maakt zich sterk voor het verbinden van de school met de culturele omgeving en het bereiken van zoveel mogelijk vakken binnen de school. Cultuureducatie biedt tenslotte niet alleen kansen voor de kunstvakken en CKV, maar zeker ook voor Nederlands, levensbeschouwing, geschiedenis, technische vakken en projectonderwijs.

Enkele voorbeelden van samenwerking tussen Kunst & Co en het voortgezet onderwijs:

  • Invulling creatieve talenturen bij het UC vmbo, met inzet van een subsidie vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • Projectklassen van het UC havo-vwo zelfstandig aan het werk in het grote atelier bij Kunst & co.
  • Cultuurdag UC vwo 5 in samenwerking met bijzondere culturele plekken zoals de LEF Studios.
  • Project over muziek uit de middeleeuwen in samenwerking met Museum Krona

Heb je vragen of ideeën? Neem dan contact op met Astrid.

Het netwerk van cultuuraanbieders

De coördinatoren van Kunst & Co doen een beroep op cultuuraanbieders om invulling te geven aan de vraag van een school. Dit kan bijvoorbeeld een Udense culturele instelling zijn, een landelijke aanbieder van kunstworkshops of een individuele kunstvakdocent uit de omgeving. Daarbij maakt het niet uit of een kunstvakdocent reeds actief is bij Kunst & Co. In samenwerking met collega instellingen uit de regio Maas en Meijerij is er een grote databank opgebouwd met aanbieders vanuit alle disciplines, zodat de juiste partij altijd kan worden gevonden. Ben je zelf cultuuraanbieder en wil je opgenomen worden in deze databank? Neem dan contact op met Janneke of Astrid voor een kennismakingsgesprek.