Onze meerwaarde

Kunst & Co is het platform voor cultuur en creativiteit van de gemeente Uden. We brengen vraag en aanbod bij elkaar, met als belangrijkste doelgroepen onderwijs en inwoners als vragers en professionele instellingen, amateurverenigingen, docenten- en kunstenaarscollectieven, individuele docenten en erfgoedinstellingen als aanbieders.

 

Onze missie

Inwoners van Uden van 1 tot 101 jaar voorzien van een rijke culturele bagage vanuit cultuureducatie. Op deze manier zullen zij creatief zijn, vrij en anders durven denken en culturele uitingen van anderen begrijpen en een volwaardig wereldburger te zijn.

 

De stichting heeft statutair als doel

- het met elkaar verbinden van cultuur en de lokale bevolking,

- het tot stand brengen en in stand houden van een netwerk van cultuur- en onderwijsinstellingen in het kader van cultuureducatie, alles in de ruimste zin.

 

Waarom doen we wat we doen?

  • Persoonlijke ontwikkeling / groei stimuleren en faciliteren
  • Culturele en creatieve ontplooiing stimuleren
  • Life-changing ervaringen en inzichten bieden
  • Het leven van mensen verrijken
  • Wereld een stukje mooier maken