Onze meerwaarde

Sinds 1 augustus zijn Stichting C en het Mondriaanhuis samen verder gegaan onder de nieuwe naam Kunst & Co. Hierdoor is één compacte organisatie ontstaan die cultuureducatie voor alle inwoners van de gemeente Uden bereikbaar maakt. 

De onafhankelijke dienstverlening aan het onderwijs blijft bestaan met o.a. het C-basis- en het C-lokaal menu, het Sinterklaashuis en de begeleiding en ondersteuning aan scholen door de educatoren. Voor de diverse cultuur-educatieve projecten kunnen wij een beroep doen op een brede groep van aanbieders die varieert van de professionele culturele instellingen, collectieven van docenten, amateurverenigingen, zelfstandig kunstenaars en de docenten Kunst & Co. Al deze aanbieders hebben hun eigen kennis en expertise, passie en kwaliteiten, maar allemaal met hetzelfde doel: kwalitatief hoogstaande cultuureducatie voor het basis- én voortgezet onderwijs.

Maar er is ook aandacht voor de allerkleinsten op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, naschools aanbod en voor de wat oudere inwoners is er het Plusmenu. En ook in de wijken moet kunst en cultuur steeds meer zichtbaar en beleefbaar worden. Kortom, Kunst & Co is de cultuur-educatieve schakel die samenbrengt en verbindt!

Missie
Inwoners van Uden voorzien van een rijke culturele bagage vanuit cultuureducatie in een doorlopende leerlijn van 0 tot 99 jaar. Op deze manier zullen zij creatief zijn, vrij en anders durven denken, écht leren kijken, en culturele uitingen van anderen begrijpen om een volwaardig wereldburger te kunnen zijn. Cultuur verrijkt, verbindt en zorgt voor begrip. 

Visie 
Samen actief in cultuur!

Samen: verbinding organisatie met onderwijs
Samen: verbinding organisatie met onderwijs, instellingen, AK, welzijnsorganisaties
Samen: individuele leerlingen met elkaar verbinden
Samen: disciplines met elkaar verbinden