Hoofdcontent

De Kracht van KunstKengetallen

In ons land hebben 650.000 mensen niet aangeboren hersenletsel (NAH). Jaarlijks komen daar 40.000 bij, waarvan de helft jonger dan 27 jaar. Inclusief de NAH patiënten hebben ruim twee miljoen Nederlanders met NAH te maken, als familie, vrienden, collega’s et cetera. De letseldragers komen in een diep dal c.q. rouwproces terecht. Dat wordt nog verergerd door het stigma dat de maatschappij hen op plakt. Er zijn in ons land al heel wat fysieke revalidatiemogelijkheden. Mentale revalidatiemogelijkheden, trainingen et cetera zijn er te weinig. Ons project helpt NAH patiënten om uit een rouwproces te komen en te ontdekken dat (onze slogan) ‘zij sterker zijn dan hun letsel’. Daardoor kunnen zij de draad in hun jonge leven weer oppakken en onder ander een plek vinden in het arbeidsproces.     

 

De Kracht van Kunst                                                                                  
Daarom starten wij (Kunst & Co) in Uden - gemeente Maashorst in Noord Brabant in het najaar (14 sept.) van 2023 een uniek project met NAH patiënten. Ons project ‘De Kracht van Kunst’  is een pilot study die plaatsvindt als eerste in een serie van deze projecten. Het tweede project start later in 2023 (in Uden) en richt zich op jongeren van 16 tot 27 jaar, die zich bevinden in de zogenaamde ‘acute fase’. Dat is de periode tot 6 maanden na de confrontatie met NAH. Speciaal voor de doelgroep van NAH patiënten zijn muzikale activiteiten en andere cultuurelementen ontwikkeld die leiden tot de aanmaak van dopamine en het stimuleren van een verscheidenheid aan hersengebieden. Het cultuurelement muziek staat centraal in dit mooie project. Neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder en de Hersenstichting adviseren ons tijdens het project en de deelnemers worden professioneel begeleid door Anine Linders (orthopedagogisch muziekdocent met een eigen praktijk in Nuenen). De lessen vinden plaats in een prikkelarme omgeving in het vertrouwde gezelschap van lotgenoten. De deelnemers worden geholpen een groeiend ‘geluksgevoel’ te krijgen en de kracht in zichzelf te ontdekken en te gebruiken om in hun leven de draad weer op te pakken.

 

Belangrijk is nog te melden dat het project mede vorm heeft gekregen door gesprekken en overleg met betrokken organisaties, zoals het Daan Theeuwes Centrum, dat zich op jongeren met NAH richt. Zij adviseren ons. Meerdere gespreken en overleg met NAH patiënten zelf hebben ons geholpen het programma ‘tailor made’ te maken. Overleg blijft plaatsvinden met de deelnemers, ook tijdens de cursus. Er wordt gestart met een nulmeting en daarna volgen regelmatig meetmomenten. Daarvoor maken studenten van de HAN een zogenaamde happy – meter, die het verwachte stijgende geluksgevoel zichtbaar maakt. Dat leidt er uiteindelijk toe dat de deelnemers in zichzelf de kracht ontdekken en gaan gebruiken om sterker te worden dan hun letsel en op allerlei terreinen in onze maatschappij weer te kunnen functioneren.   

Factsheet De Kracht van Kunst

Flyer werving De Kracht van Kunst